baby i'm sorry j、信之间
电影 甜心巧克力 中文宣传主题曲

故作潇洒的你 你眼里的坚定
白雪覆蓋的 是快乐悲伤的曾经
你手里的香气 是决定爱的证据
你心跳的声音 就像命运让我们相遇 却又轻轻的叹息

我愿意相信 平凡的默契
我愿意相信 时间能回应
当遗憾来临 我只想抱你
用强悍的心去守着你

我无法靠近 你还在沉溺
我无法平息 燃烧的过去
我要说爱你 不要再压抑
让幸福再继续

我愿意相信 平凡的默契
我愿意相信 时间能回应
当遗憾来临 我只想抱你
用强悍的心去守着你

我无法靠近 你还在沉溺
我无法平息 燃烧的过去
我要说爱你 不要再压抑
让幸福再继续

你眼中美丽倒影 是阳光灿烂的冬季

感谢 GetNoTogether 提供歌词 感谢 GetNoTogether 提供动态歌词

Published:

16 October, 2021